ACTIE

Algehele Mobilisatie!

Wat zegt de politiek?


Bart De Wever van N-VA zegt: ‘We gaan onvermijdelijk bij rekeningrijden eindigen, maar niemand zal daar campagne voor voeren’.
Groen kiest resoluut voor een kilometertaks. Ze vervangen de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling door een ‘slimme’ kilometerheffing’. Het scenario van Groen komt neer op 3,3 cent per kilometer. In het voorbeeld van Mathias wordt dat dus 650€.

SP.A wil een ‘stadstol’ rond de steden. Mogelijke kostprijs 3,7 euro in de spits. De factuur voor iemand die met de auto moet gaan werken loopt dan op tot bijna 1.000€ per jaar.

De Kilometertaks is een asociale belasting

De Vlaamse regering plant de invoering van een kilometerheffing op het hele Vlaamse wegennetwerk. Een kilometerheffing van 2 eurocent per kilometer, ofwel een heffing van 5 eurocent per kilometer mét een startheffing van 25 cent. Die twee scenario’s beschrijft de Vlaamse administratie in een recente versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen als de beste methode om de groeiende files in Vlaanderen aan te pakken. Het wordt ook voorgesteld als een ecologische maatregel ‘om het klimaat te redden’.


Zever! Gezever!


De kilometertaks is een verdubbeling van de prijs van het autorijden, ook als de verkeersbelasting wordt afgeschaft. Dat is een aanslag op onze mobiliteit. Alleen rijke mensen zullen zich nog kunnen permiteren met de auto te rijden.
Wij bijvoorbeeld in Edegem woont en in de haven van Antwerpen werkt betaalt vandaag 193€ jaarlijkse verkeersbelasting. Met een kilometertaks van 2 cent betaalt hij 311€, enkel om op zijn werk te geraken.
Reken daarbij uitstapjes of andere verplaatsingen en je kijkt aan tegen een jaarlijkse factuur van 400€. Dubbel zoveel dus. Bij 5 cent per kilometer kom je uit op bijna 1.000€ per jaar. Of 5 keer zoveel als vandaag.


Vlaktaks is onrecht!


De kilometertaks is een onrechtvaardige vlaktaks op verbruik. Bij lage inkomens komt de kilometertaks veel harder aan, en dat is asociaal.
Wie weinig verdient, betaalt dubbel en dik, terwijl grootverdieners de kilometertaks nauwelijks voelen. Het recht op mobiliteit geldt dan alleen nog voor wie het kan betalen.
De kilometertaks straft werknemers en zelfstandigen die simpelweg niet zonder auto kunnen. Fabrieken en kantoren liggen niet naast treinstations en busvervoer naar industrieterreinen is schaars.
In de Antwerpse haven werken 62.000 mensen, maar openbaar vervoer naar de haven is er niet. Logisch dus dat er overal files staan. Mensen straffen omdat er geen openbaar vervoer in de buurt is, is sociaal onrechtvaardig.

Oogjes dicht en snaveltjes toe


Ontkennen wij de problemen? Nee, natuurlijk niet. De files werken op onze zenuwen. In de praktijk, omdat we er elke dag deel van uitmaken en nauwelijks vooruit geraken. Omdat wij als werknemers onze tijd verliezen. En bovendien ook onze gezondheid. Want de files werken niet alleen op onze zenuwen, maar ook op het centraal zenuwstelsel van onze kinderen. Letterlijk. Jaarlijks sterven er in Europa bijna een half miljoen mensen door de uitstoot van fijn stof.
We konden het de afgelopen dagen nog zien. Niet alleen Antwerpen kleurde knalrood, maar heel Vlaanderen. In officiële termen heet dat ‘unhealthy’, maar in de praktijk betekent het dus dodelijk. De gevolgen zijn bekend: de grootste deeltjes, het grof fijnstof PM10, wordt deels opgevangen in de neusholte en in de keel. Trilhaartjes brengen deze deeltjes dan weer omhoog.
De kleinere deeltjes PM2,5 dringen dieper door in de luchtwegen, en veroorzaken bronchitis, longontsteking en longkanker. Vooral als de stofdeeltjes zelf kankerverwekkend zijn, zoals roetdeeltjes.
De allerkleinste stofdeeltjes, PM0,1, dringen nog dieper in luchtwegen door, en zelfs in de longblaasjes die ze beschadigen en zo een ontsteking veroorzaken, waardoor het DNA beschadigd wordt. Daardoor sterven de cellen af wat leidt tot verminderde longcapaciteit. Vooral mensen met een aandoening van de luchtwegen worden zo kortademig en ook jonge kinderen en ouderen.
Fijn stof zorgt ook voor hartkwalen: een toename van 10 microgram fijnstof per kubieke meter leidt tot een toename van 24% hartkwalen waardoor er 11 % meer mensen overlijden.
De kleinste fijnstof deeltjes dringen door tot in de hersenen. Ze spelen een rol bij alzheimer en dementie en mogelijk ook ADHD. Fijnstof heeft ook een neurotoxische werking. Het is schadelijk voor het zenuwstelsel. Het veroorzaakt 3/4de van alle schade door milievervuiling. Door fijnstof verliest een Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar.

Wij eisen

eerst een alternatief!


Zolang mensen afhankelijk zijn van hun auto, kan er van kilometertaks geen sprake zijn. Of het nu tegen de files is, voor het klimaat of tegen de opwarming van het klimaat. Het werkt niet en ons antwoord is duidelijk: NEEN!

Wij eisen eerst een alternatief en wel onmiddellijk. Maar ondertussen bouwt de regering het enige alternatief, het openbaar vervoer af. De Vlaamse regering bespaart 175 miljoen € op De Lijn. De NMBS kreeg besparingen van 3 miljard € te slikken. De stiptheid voor trein, tram en bus zijn lager en een ticket duurder dan ooit.

Hoe lang nog voor de Lijn elektrische, zelfrijdende minibusjes koopt die je thuis of smartfoon kan bestellen, je voor je deur oppikken op het uur dat jij wil en je afzetten waar jij wil? Die de auto kunnen overnemen, ons recht op mobiliteit garanderen? Zodat we zelf geen individuele auto meer nodig hebben en er dus een heel stuk in ons budget vrij komt, maar ook plaats op de straten zodat de files zichzelf oplossen en we in onze straat terug ruimte hebben om te leven, te spelen, om samen te zitten en genieten van onze dorpen, steden en elkaar?


Drie miljard

per jaar!


Wij eisen een jaarlijkse investering van 3 miljard in het openbaar vervoer. een treinaanbod op mensenmaat, verbindingen om de tien minuten tussen de grote steden. Met meer personeel, een betere dienstverlening, afgestemd op mensen met vroege en late shiften. Met een fijnmazig netwerk dat heel Vlaanderen bestrijkt. Niet alleen ook in bussen op waterstof zoals die nu al bij Vanhool aan de lopende band worden gemaakt, maar ook in kleinere, hypermoderne voertuigen

Geen Geld!Zo jammeren onze politici: ons zuurverdiende belastingsgeld is helaas allemaal op. We leven boven onze stand en moeten allemaal besparen. Er moest wat geld in de banken gestoken worden, want die dreigden om te vallen. En de 220 miljard die vorig jaar naar de Bahama’s en Panama is verhuisd, daar kunnen we helaas niet aan. Dus moet de burger alles ophoesten.
Nochtans blijkt er geld genoeg. Zo bestelde de regering de afgelopen jaren voor 15 miljard F35 jachtbommenwerpers, voor 2,2 miljard aan Fregatten en kocht ze 477 gevechtsvoertuigen voor 1,1 miljard. Eén F35 kost zoveel als 12 rusthuizen, 156 parken, 47 scholen of 12.145 speeltuinen. Maar ja, wat moeten we met 12.145 speeltuinen?
Er is wel geld. Het is een kwestie van prioriteiten. En onze gezondheid hoort bovenaan die agenda te staan en dus onze mobiliteit.
Misschien wil onze regering minstens doen alsof? Dan bekleden we die nieuwe voertuigen met de logo’s van De Lijn en NMBS. Zo lijkt het toch alsof we iets doen.

Copyleft • Alles van deze website mag gebruikt worden voor niet commerciële doelen en mits bronvermelding